Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Άρθρο του Γιάννη Πανούση στο 4news.grΆρθρο του Γιάννη Πανούση στο 4news.gr με τίτλο: "Θέλει αρετήν και τόλμην". 10-11-2014

Θέλει αρετήν και τόλμην

 

Αταίριαστες χρονολογίες στέκουνε ανάμεσά μας

μύθων ανάγνωση η εμβολή και η παραμυθία.

Στέλιος Μαφρέδας, Επιβάτης πορθμείου

 

  • Έχουμε ανάγκη από αναβάθμιση της παιδείας (και όχι της εκπαίδευσης) ως αυτοσκοπού για την αξιακή υπέρβαση της κρίσης και την προοπτική ανάπτυξης.
  • Έχουμε ανάγκη από ένα νέο κοινωνικο-ακαδημαϊκό συμβόλαιο που ν’ ανταποκρίνεται στις πανεπιστημιακές προκλήσεις του 2020.
  • Έχουμε ανάγκη από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο (και όχι απλώς από ένα νόμο), το οποίο θα συνυπογράψουν μετά από διαβούλευση όλοι οι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί κλπ).
  • Έχουμε ανάγκη από ιδρύματα ελευθερίας, ευθύνης, συμμετοχής, αριστείας που σε αγαστή συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο παραγωγής και διάδοσης νέας γνώσης.
  • Έχουμε ανάγκη να κλείσουμε τους όποιους ανοικτούς λογαριασμούς  με τις αντιλήψεις της Μεταπολίτευσης περί της συγχύσεως της ανομίας με την ακαδημαϊκή ελευθερία και της αυθαιρεσίας με τη δημοκρατική συμμετοχή.
  • Έχουμε ανάγκη από προσωπική και συλλογική ειλικρίνεια, ανυπόκριτη αλλαγή στάσεων όλων, αυτοσυγκράτηση στις αντι-παρα-θέσεις, οριστική απόρριψη της βίας ως τρόπου επίλυσης των διαφορών.
  • Έχουμε ανάγκη… 

Αρετή, αυτογνωσία και κότσια ν’ αλλάξουμε την κατάσταση όμως έχουμε;