Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 02/2013


Δεύτερη τοποθέτηση στο Σχέδιο Νόμου "Κύρωση Κώδικα Νόμων για Ελεγκτικό Συνέδριο"

Ημερομηνία:  19-02-2013 | Κατηγορία: Άρθρα - Ομιλίες

Δεύτερη τοποθέτηση στη συζήτηση της Ολομέλειας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα "Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο" (19.2.2013)

ΑναλυτικάΠρώτη τοποθέτηση στο Σχέδιο Νόμου "Κύρωση Κώδικα Νόμων Ελεγκτικού Συνεδρίου"

Ημερομηνία:  19-02-2013 | Κατηγορία: Άρθρα - Ομιλίες

Πρώτη τοποθέτηση στη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο" (19.2.2013)

ΑναλυτικάΝόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία:  12-02-2013 | Κατηγορία: Άρθρα - Ομιλίες

Συζήτηση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης "Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 'Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις'". (12-2-2013)(1η συνεδρίαση)

ΑναλυτικάΝόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία:  12-02-2013 | Κατηγορία: Άρθρα - Ομιλίες

Συζήτηση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης "Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 'Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις'". (12-2-2013) (1η συνεδρίαση)

ΑναλυτικάΝόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία:  12-02-2013 | Κατηγορία: Άρθρα - Ομιλίες

Συζήτηση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης "Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 'Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις'". (12-2-2013) (1η συνεδρίαση)

Αναλυτικά