Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σοφοκλέους 1, 1ος όροφος, Γραφείο 115
105 59 Αθήνα

Tηλέφωνο: 210 368 9418,
Fax: 210 322 0820,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panousis@media.uoa.gr