Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Δεύτερη τοποθέτηση στο Σχέδιο Νόμου "Κύρωση Κώδικα Νόμων για Ελεγκτικό Συνέδριο"Δεύτερη τοποθέτηση στη συζήτηση της Ολομέλειας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα "Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο" (19.2.2013)