Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Τοποθέτηση Γιάννη Πανούση στη συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου "Εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας"dsklhkdllc

Τοποθέτηση του Γιάννη Πανούση στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου "Εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της Νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (21.11.2012)