Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πορίσματος της Επιτροπής για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Γ. ΠαπακωνσταντίνουΣυζήτηση επί του διανεμηθέντος πορίσματος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σχετικά με την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC". 15.7.2013