Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

We have a dream...Γράφει ο Γιάννης Πανούσης, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ πρόεδρος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς Ο στόχος μας:

 Μια τοπική κοινωνία συμ-πολιτών και συν-ανθρώπων που γνωρίζουν τα προβλήματα και νοιάζονται ο ένας για τον άλλο

 μια τοπική κοινωνία των πολλών χρωμάτων, φωνών, πολιτισμών με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση

 μια τοπική κοινωνία που αναπτύσσεται ισόρροπα και ήπια, μέσα σε συνθήκες ισότητας ευκαιριών, αλληλέγγυας οικονομίας και οικολογικής ευαισθησίας

 μια τοπική κοινωνία ανοιχτών θυρών, φιλικών γειτονιών, ασφαλών σχολείων, ξέγνοιαστων χώρων αναψυχής

 μια τοπική κοινωνία δημιουργίας/δρώμενων, φαντασίας, συνάντησης, προβληματισμού, προτάσεων

 μια τοπική κοινωνία δίχως άρχοντες και αρχόμενους, αλλά με αίσθηση συνευθύνης, σχέδιο και προγραμματισμό και βέβαια λογοδοσία όλων προς όλους. Τα μέσα μας :

 Να πείσουμε (με την ειλικρίνεια λόγων και έργων)

 να κινητοποιήσουμε (με το σχέδιο δράσης μας)

 να ευαισθητοποιήσουμε (με την προσφορά στις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας)

 να συμμετάσχουμε (σε κάθε εκδήλωση τοπικών πρωτοβουλιών)

 να ενθαρρύνουμε (την κριτική, ακόμα κι αν στρέφεται εναντίον των προτάσεων μας)

 να μη διαχωρίσουμε (με χρηστή διοίκηση, διαφανή διαχείριση, κοινωνική ευαισθησία, χωρίς αυλές και κυκλώματα)

 να μην επιβαρύνουμε (με κυκλοφοριακό χάος ή φορολογικά τρικ). Τα αιτούμενα :

 Απλή αναλογική για γνήσια εκπροσώπηση της λαϊκής θέλησης

 πραγματική αυτο-διοίκηση (οικονομική και διοικητική)

 διεύρυνση των αρμοδιοτήτων ως προς το περιεχόμενο των «τοπικών υποθέσεων»

 διάλογος για μια Μητροπολιτική Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (συνένωση Νομαρχιών).