Καθηγητής Γιάννης Πανούσης


Ενεργοποιήστε την Javascript για να συνεχίσετε!

Διακήρυξη Ενεργών Πολιτώνgp-img

Πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά

Τον Οκτώβριο θα συναντηθούμε στις κάλπες για τις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές.

Θα συναντηθούμε σε μια εκλογική διαδικασία που θα ολοκληρώσει τον κύκλο μιας τετραετούς συνεχούς επαφής και επικοινωνίας ανάμεσα σ 1 εσάς και τους «Ενεργούς Πολίτες» και που θα επιβεβαιώσει τις ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας.

Πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά

Η αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γεννήθηκε με την προσδοκία ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει ως μια αποκεντρωμένη διοικητική βαθμίδα στο πλαίσιο του ενιαίου κράτους για να εξυπηρετείται καλύτερα το τοπικό και περιφερειακό δημόσιο συμφέρον, να ασκούν οι πολίτες απρόσκοπτα τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο κοινωνικός έλεγχος.

Η αιρετή Νομαρχία θα μπορούσε ως πολιτικός, διοικητικός, αναπτυξιακός μοχλός να συμπράττει οριζόντια και ισότιμα με την κεντρική διοίκηση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και ως σπονδυλική στήλη της δημοκρατίας να εγγυάται τον ελεύθερο συνεχή και άμεσο διάλογο της πολιτικής με την κοινωνία.

Το συγκεντρωτικό κράτος όμως, που δεν αντέχει την Αυτοδιοίκηση σε ένα τέτοιο ρόλο, αρνήθηκε πεισματικά να αποκεντρώσει πόρους και εξουσία και συνέχισε να αντιμετωπίζει τις Νομαρχίες περίπου ως διεκπεραιωτικές υπηρεσίες και μάλιστα υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του διορισμένου περιφερειάρχη.

Έτσι οι σχέσεις - εντός και εκτός των πόλεων - δεν εξυγιαίνονται και τα πολλά και μεγάλα προβλήματα των κατοίκων δεν λύνονται.

Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, στο χώρο δηλαδή τον δικό μας, της Υπερνομαρχίας, η συνεχιζόμενη άναρχη επέκταση του οικιστικού ιστού και η τάση «τσιμεντοποίησης» των πάντων, ο περιορισμός του πράσινου και η υποβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, οι γνωστές συνέπειες από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, η διαιώνιση του «νέφους», το μέγα πρόβλημα των σκουπιδιών και των λυμάτων, η καταπάτηση ελεύθερων χώρων και η απουσία συντονισμού και οριοθέτησης αρμοδιοτήτων νομαρχιακών και κεντρικών υπηρεσιών, έχουν δημιουργήσει μια «χαοτική» κατάσταση με συνέπεια ο πολίτης να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα του και ακόμα πιο σοβαρά στην εξυπηρέτηση του.

Σ' αυτό το ταλαιπωρημένο Αττικό Λεκανοπέδιο προστέθηκε και μία ακόμα επιβάρυνση από την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και κοινωνικά πρόσφορου σχεδίου μεταολυμπιακής χρήσης και αξιοποίησης προς όφελος των πολιτών, των μεγάλων Αθλητικών εγκαταστάσεων που έγιναν με αφορμή τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές ούτε και με τις επιδιώξεις ισχυρών συμφερόντων και μηχανισμών που στήριξαν και στηρίχτηκαν από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας στη χώρα μας. Δεν είναι άσχετη με τις πολιτικές, που στο όνομα της «απελευθέρωσης των αγορών» συρρίκνωσαν κάθε «δημόσιο» σε όφελος του «ιδιωτικού» και επεδίωξαν την υποταγή της Αυτοδιοίκησης στις νεοφιλελεύθερες επιλογές της κεντρικής εξουσίας.

Πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά

Εχθρός μας, όμως, δεν είναι πάντοτε το κράτος ή «οι άλλοι». Η ευθυνοφοβία, η αδράνεια και οι σκοπιμότητες εγγίζουν πολλές φορές και «τοπικούς άρχοντες»

με αποτέλεσμα στο όνομα ενός κακώς εννοούμενου κομματικού και τοπικιστικού συμφέροντος, να καταστρατηγούνται και να παραβιάζονται βασικές αρχές της ισοπολιτείας, της ισονομίας, της διαφάνειας, της δημόσιας συζήτησης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Και όμως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχει εναλλακτική πολιτική και δυνάμεις για να την προωθήσουν. Η επιλογή σας στις Νομαρχιακές εκλογές θα βαρύνει αποφασιστικά στο αν τη νέα τετραετία θα ανοίξουν δρόμοι μιας άλλης προοπτικής στο Λεκανοπέδιο.


Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε μέσα και στόχους, να καθιερώσουμε νέους τρόπους προσέγγισης των πολιτών, να ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές συμμαχίες, να κατοχυρώσουμε τη διαρκή δημοκρατία, να αποκεντρώσουμε και τις δικές μας αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες.

Να υιοθετήσουμε δημόσιες συμπεριφορές που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να συνδιαμορφώσουμε τους όρους επίλυσης των προβλημάτων έξω από αρτηριοσκληρωτικούς ή γραφειοκρατικούς μηχανισμούς.

Να σχεδιάσουμε μια πολιτική των πόλεων που θα διευρύνει τη δημοκρατία και θα δημιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις συμμετοχής των απλών ανθρώπων.


Ο Νομαρχιακός συνδυασμός «Ενεργοί Πολίτες» που συνθέτει και εκφράζει δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς, φιλοδοξεί να συνδυάσει την φαντασία των κοινωνικών κινημάτων με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, να αναδείξει τις οικολογικές ευαισθησίες για πόλεις με ανθρώπινο πρόσωπο, να δώσει σάρκα και οστά στις ελπίδες και τις προσδοκίες όλων των συμπολιτών μας.

Γίνε Ενεργός Πολίτης

Συναγωνιστής για
μια κοινωνία εμπιστοσύνης

για

τον Πολίτη

τον Πολιτισμό

την Πόλη μας

"Ενεργοί Πολίτες"


Γιάννης Πανούσης, Υποψήφιος Υπερνομάρχης Αθηνών - Πειραιώς

Επύρος Λυκούδης, Υποψήφιος Νομάρχης Αθηνών

Εύη Καρακώστα, Υποψήφια Νομάρχης Πειραιώς


Το πλήρες κείμενο σε μορφή PDF (Acrobat reader) PDF